Leoben, Rakousko

Rohstoffgewinnung und Tunnelbau

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Kvalifikace: DI
Diplomingenieur/in, Dipl.-Ing
4 Semester
120 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.unileoben.ac.at
Přejděte na
Privacy Policy