Vídeň, Rakousko

Game Engineering und Simulation

II. stupně
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: informatické
Kvalifikace: MSc
Master of Science in Engineering, MSc
4 Semester
120 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.technikum-wien.at
Privacy Policy