Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Marseille, Francie

Chimie - pharmacocinétique

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Kvalifikace: Master recherche Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysoké školy: www.univ-amu.fr/

Study in Poland
Privacy Policy