Marseille, Francie

Advanced Studies in Economics

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
WWW stránka vysoké školy: www.univ-amu.fr/
Privacy Policy