Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Bordeaux, Francie

Biologie, santé - bio-informatique

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: biologické
Kvalifikace: Master Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysoké školy: www.u-bordeaux.fr/

Study in Poland
Privacy Policy