Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Clermont-Ferrand, Francie

Activité - projet - sport - santé - activités physiques adaptées et santé

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: sportovní, turistické, služby
Kvalifikace: Master professionnel Sciences humaines et sociales, Master professionnel Sciences, technologies, santé
WWW stránka vysoké školy: www.univ-bpclermont.fr/

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy