Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Montpellier, Francie

Veřejné právo

Droit public

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: právnické
Kvalifikace: Master Droit, économie, gestion
WWW stránka vysoké školy: www.umontpellier.fr/

Study in Poland
WSPA_220_online.png
Privacy Policy