Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Toulouse, Francie

Audiovisuel, communication et arts du spectacle - arts du spectacle, communication et médias

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: Master Arts, lettres, langues
WWW stránka vysoké školy: www.univ-tlse2.fr/

Study in Poland
Privacy Policy