Toulouse, Francie

Mezinárodní hospodářské právo

International Economic Law

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: právnické
Kvalifikace: M2
WWW stránka vysoké školy: www.ut-capitole.fr/
Privacy Policy