Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Berlín, Německo

Mezinárodní vztahy

International Relations

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: novinářství a informace
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: www.fu-berlin.de

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy