Berlín, Německo

Krisen-, Konflikt- und Katastrophenkommunikation

II. stupně
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Kvalifikace: Master
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.akkon-hochschule.de
Přejděte na
Privacy Policy