Coimbra, Portugalsko

Udržitelné zemědělství

Agricultura Sustentável

II. stupně
Jazyk výuky: portugalskýJazyk výuky: portugalský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Kvalifikace: universitário
WWW stránka vysoké školy: www.uc.pt
Privacy Policy