Aveiro, Portugalsko

Segurança e Higiene no Trabalho

II. stupně
Jazyk výuky: portugalskýJazyk výuky: portugalský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Kvalifikace: universitário
WWW stránka vysoké školy: www.ua.pt
Privacy Policy