Praha, Česko

Informační studia a knihovnictví

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: novinářství a informace
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy