Olomouc, Česko

Aplikovaná matematika

Applied Mathematics

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: matematické a statistické
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy