Olomouc, Česko

Aplikace matematiky v ekonomii

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: matematické a statistické
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy