Plzeň, Česko

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.zcu.cz
Privacy Policy