Ostrava, Česko

Informační technologie ve vzdělávání

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: novinářství a informace
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy