Praha, Česko

Komunikační systémy a sítě

Communication Systems and Networks

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: novinářství a informace
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.cvut.cz
Privacy Policy