Praha, Česko

Bezpečnost dopravních prostředků a cest

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.cvut.cz
Privacy Policy