Brno, Česko

Informační bezpečnost

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: novinářství a informace
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.vutbr.cz
Privacy Policy