Pardubice, Česko

Informační technologie

II. stupně
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: novinářství a informace
Years of study: 2
WWW stránka vysoké školy: www.upce.cz
Privacy Policy