Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
druh vysoké školy - Itálie  
status vysoké školy  
Napoli, Itálie

Matematika

Matematica

II. stupně
Jazyk výuky: italskýJazyk výuky: italský
Skupina oborů: matematické a statistické
WWW stránka vysoké školy: www.unina.it

Study in Poland
Privacy Policy