Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Fisciano, Itálie

Scienze della valutazione motorio-sportiva e tecniche di analisi e progettazione dello sport per disabili

II. stupně
Jazyk výuky: italskýJazyk výuky: italský
Skupina oborů: sportovní, turistické, služby
WWW stránka vysoké školy: www.unisa.it

Study in Poland
Privacy Policy