Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Fisciano, Itálie

Ingegneria meccanica

II. stupně
Jazyk výuky: italskýJazyk výuky: italský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
WWW stránka vysoké školy: www.unisa.it

Study in Poland
Privacy Policy