Moskva, Rusko

Agrobiotechnology

II. stupně
Jazyk výuky: anglický a ruskýJazyk výuky: anglický a ruskýJazyk výuky: anglický a ruský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
2 years
WWW stránka vysoké školy: www.rudn.ru
Privacy Policy