Voronezh, Rusko

Химия, физика и механика материалов

II. stupně
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
WWW stránka vysoké školy: www.vsu.ru
Privacy Policy