Petrohrad, Rusko

Агрохимия и агропочвоведение

II. stupně
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
WWW stránka vysoké školy: spbgau.ru
Privacy Policy