Košice, Slovensko

Historie

História

II. stupně
Jazyk výuky: slovenskýJazyk výuky: slovenský
WWW stránka vysoké školy: www.upjs.sk
Privacy Policy