Bratislava, Slovensko

Hromadné sdělovací prostředky

Masmédia

II. stupně
Jazyk výuky: slovenskýJazyk výuky: slovenský
WWW stránka vysoké školy: www.paneurouni.com
Privacy Policy