Varšava, Polsko

Mezinárodní vztahy

Stosunki międzynarodowe

II. stupně
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte dzięki odpowiedniej konstrukcji programu kształcenia (umieszczone zostały w nim mi.n. przedmioty: Struktura gospodarki światowej, Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych, Ekonomika handlu zagranicznego, Globalne rządzenie, Rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Zarządzanie zmianami politycznymi i gospodarczymi w procesie transformacji i modernizacji czy Międzynarodowe przepływy kapitałowe) przygotują absolwenta do pracy w korporacjach, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym, międzynarodowych organizacjach mających w Polsce swoją główną lub regionalną siedzibę (OBWE, OdiHR, Community of Democracies, UNDP, Council of Europe, European Commission, UN, ILO, WHO) i w organizacjach typu „think-tank”.
Privacy Policy