Lucemburk, Lucembursko

Fyzika kondenzovaných látek

Condensed Matter Physics

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
WWW stránka vysoké školy: wwwen.uni.lu/
Privacy Policy