Bělehrad, Srbsko

Bezbednost informacija

II. stupně
Jazyk výuky: chorvatskýJazyk výuky: chorvatský
WWW stránka vysoké školy: www.metropolitan.edu.rs/
Ovaj program je usmeren na proučavanje nekoliko važnih aspekata bezbednosti informacija. On se bavi aspektima bezbednosti od mrežnog sloja do aplikacionog sloja, pružajući sveobuhvatno razumevanje pojma bezbednosti i implikacije na računarske mreže, baze podataka, infrastrukturu web servisa i softverskog dizajna. Posebna područja istraživanja uključuju, ali nisu ograničena na najbolje prakse u oblasti bezbednosti računarskih mreža i bezbednosti operativnih sistema, bezbednosti baza podataka i bezbednosni softverski inženjering, provale u računarske sisteme, detekciju i metode odbrane, kriptografiju i kripto tehnologije, bezbednost Web aplikacija i računarsku forenziku. Bezbednost informacija je jedan od najvažnijih problema informacionih tehnologija danas. Povećane mogućnosti povezivanja i široke ponude novih servisa, pojava novih telekomunikacionih i informacionih tehnologija u posljednjoj deceniji, dale su tehnički naprednim napadačima mogućnost izvršavanja raznih napada na računarske sisteme, ugrožavajući integritet infrastrukture i narušavajući privatnost korisnika. Danas u svetu postoji velika potražnja za stručnjacima u oblasti bezbednosti informacija. Master studije iz oblasti bezbednosti informacija pokušavaju da reše ovaj problem pružajući studentima širok spektar znanja i praktičnih veština potrebnih pri implementaciji bezbednih informacionih sistema.
Privacy Policy