Bělehrad, Srbsko

Dizajn novih medija

II. stupně
Jazyk výuky: chorvatskýJazyk výuky: chorvatský
WWW stránka vysoké školy: www.metropolitan.edu.rs/
Master program iz dizajna novih medija koncipiran je kao prirodni nastavak osnovnih studija Dizajna interaktivnih medija, sa kojima čini jednu kompleksnu integralnu edukativnu petogodišnju platformu. Program je formiran kao odgovor na kompleksne produkcione zahteve projekata koji se nalaze na raskrsnici umetnosti i tehnologije. Svaki predmet je pažljivo odabran kako bi gradacija krive učenja tokom master programa bila postepena, a konačna lista stečenih znanja i veština uspešno zaokružena. Studijski progrаm obuhvata alate poput Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe After Effects, Final Cut Pro / Adobe Premiere, Dreamweaver The Foundry Nuke, Autodesk Maya, OpenFrameworks, Processing, Quartz Composer i sl.
Privacy Policy