Bělehrad, Srbsko

Marketing menadžment

II. stupně
Jazyk výuky: chorvatskýJazyk výuky: chorvatský
WWW stránka vysoké školy: www.metropolitan.edu.rs/
Marketing menadžment na master akademskim studijama je područje studija namenjeno studentima koji u svojoj budućoj profesionalnoj orijentaciji žele da se bave planiranjem, organizovanjem i vođenjem marketinških aktivnosti u organizacijama, sa posebnim sklonostima i orijentacijom ka izgradnji sopstvenih istraživačkih kompetencija u ovoj oblasti. Marketing se bavi tržištem i profilisanjem proizvoda i usluga prema potrebama tržišta, mada je često ovaj proces upravo suprotan: marketinškim strategijama i tehnikama se kreiraju i pobuđuju potrebe tržišta za određenim proizvodima i uslugama. Marketing je danas esencijalni deo svake kompanije, koji kompaniju vodi ka maksimiziranju profita a potrošače ka maksimiziranju satisfakcije, a uključuje: marketing menadžment, marketing strategije, istraživanja tržišta, kreiranje i pozicioniranje brenda, komunikaciju, oglašavanje, organizaciju događaja, Internet marketing, PR (odnose s javnošću) i druge oblasti. Cilj studijskog programa je da se obrazuje stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz svih segmenata poslovanja koja će mu omogućiti uspešno profesionalno uključivanje u bilo koji prodajni ili proizvodni sistem sa ciljem rešavanja menadžerskih zadataka. Studenti se obrazuju za identifikaciju savremenih i dolazećih problema, šansi i pretnji, za iznalaženje alternativnih rešenja, određivanja njihove primenljivosti u rešavanju potreba korisnika i organizacije, uključujući etičke, pravne i političke aspekte. Potrebno je demonstrirati razumevanje najbolje prakse i standarda, kao i njihove primene, demonstriranje nezavisnog i kritičkog mišljenja i veštine rešavanja problema.
Privacy Policy