Varšava, Polsko

Manažerské plánování

Zarządzanie strategiczne

II. stupně
Obor: Řízení
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
Privacy Policy