Krems, Rakousko

Neurorehabilitationswissenschaften

II. stupně
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Kvalifikace: MSc
Master of Science in Neurorehabilitationswissenschaften, MSc
6 Semester
120 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.klpu.at/
Privacy Policy