Lille, Francie

Historie

Histoire

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: M2
duration: 2 years
WWW stránka vysoké školy: www.univ-catholille.fr/
Privacy Policy