Aix-en-Provence, Francie

Journalisme et communication des organisations

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: novinářství a informace
Kvalifikace: M2
duration: 3 years
WWW stránka vysoké školy: www.univ-amu.fr/
Privacy Policy