Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Aix-en-Provence, Francie

Commerce, décision, gestion - business law and économies

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Kvalifikace: Master professionnel Droit, économie, gestion
WWW stránka vysoké školy: www.univ-amu.fr/

Study in Poland
Privacy Policy