Magisterské studium II. stupně

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
kvalifikace - Francie
druh vysoké školy - Francie  
status vysoké školy  
Aix-en-Provence, Francie

Archéologie et histoire de l'art - archéologie de la méditerranée: protohistoire et monde classique

II. stupně
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: humanitní
Kvalifikace: Master recherche Sciences humaines et sociales
WWW stránka vysoké školy: www.univ-amu.fr/

Study in Poland
Privacy Policy