Grenoble, Francie

Applied Corporate Management

II. stupně
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Kvalifikace: M2
WWW stránka vysoké školy: www.grenoble-iae.fr/
Privacy Policy