Graz, Rakousko

Kulturní představení

Darstellende Kunst

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
8 (2+6) Semester
240 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.kug.ac.at
Privacy Policy