Linz, Rakousko

Informatik und Informatikmanagement

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: informatické
Kvalifikace: other
Magister/Magistra der Naturwissenschaften, Mag. rer. nat
9 (4+5) Semester
270 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.jku.at
Privacy Policy