Linz, Rakousko

Mediengestaltung

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: novinářství a informace
Kvalifikace: Mag. art.
Magister/Magistra der Künste, Mag. art
9 Semester
270 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.ufg.ac.at
Privacy Policy