Brno, Česko

Veterinární hygiena a ekologie

Veterinary Hygiene and Ecology

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Years of study: 6
WWW stránka vysoké školy: www.vfu.cz
Privacy Policy