Liberec, Česko

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: pedagogické
Years of study: 5
WWW stránka vysoké školy: www.tul.cz
Privacy Policy