Rostov-on-Don, Rusko

Перевод и переводоведение

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: jazyk
WWW stránka vysoké školy: sfedu.ru
Privacy Policy