Rostov-on-Don, Rusko

Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
WWW stránka vysoké školy: sfedu.ru
Privacy Policy