Rostov-on-Don, Rusko

Пожарная безопасность

první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání
Jazyk výuky: ruskýJazyk výuky: ruský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
WWW stránka vysoké školy: www.donstu.ru
Privacy Policy